/

Cách sử dụng các từ: not yet, still not và never

Thứ bảy, 02/11/2019, 13:01 GMT+7

Trong quá trình giảng dạy tiếng anh, Inspirdo nhận thấy các bạn khá lung túng khi sử dụng các từ: Not yet; Still not; Never và đôi khi còn sử dụng các từ này không đúng. Hãy theo dõi bài viết sau để nhắc lại kiến thức và lưu ý khi sử dụng trong đàm thoại hay viết nhé.

I. Cách sử dụng từ Not yet

“Not yet” được sử dụng để diễn tả khi chúng ta có ý định làm một việc gì đó, nhưng chưa hoàn thành.

“Not yet” thường được diễn tả trong câu phủ định và câu hỏi.

 • Have you eaten? Not yet.
 • Are you ready? Not yet!

Trong câu hỏi và câu trả lời, khi sử dụng “not yet”, thường sẽ trở thành dạng rút gọn have not và has not, và “yet” được đặt cuối câu.

 • Haven’t you seen him yet?
 • I haven’t seen him yet.
 • Hasn’t she arrived yet?
 • She hasn’t arrived yet.
 • Haven’t they cleaned the house yet?
 • They haven’t cleaned the house yet.
 • Hasn’t Jack painted his room yet?
 • Jack hasn’t painted his room yet.
cach-dung-tu-not-yet

II. Cách sử dụng từ Still not

“Still not” cũng được sử dụng trong câu phủ định và câu hỏi. Được sử dụng để nhấn mạnh ý “vẫn chưa” hoàn thành hơn cụm từ “not yet”, với ý ngạc nhiên hoặc mất kiên nhẫn.

 • It’s so late and he still hasn’t come home!
 • I still haven’t seen the film.
 • Maria still hasn’t completed her project!
 • You still haven’t done your chores and I have been asking you the whole day.
 • “Still” luôn được đặt trước “have/ has”.

III. Cách sử dụng từ Never

“Never” được dùng để diễn tả khi nói về điều gì đó chưa từng xảy ra trước đây. Chúng ta không dùng “never” chung với “not”

“Never” được đặt sau “have/ has”. Và “never” cũng có thể được sử dụng trong thì hiện tại và quá khứ đơn.

 • She has never been to Russia.
 • I have never watched that film.
 • You have never loved me.
 • Susan has never eaten sushi.
 • I never go for a run, I don’t like it.
 • She never came to my house last night.

Những cấu trúc câu này không hề khó sử dụng và có cấu trúc câu cụ thể để các bạn dễ hiểu, tiếng anh không khó, khó ở chỗ các bạn có chăm chỉ, thích và rèn luyện hàng ngày mà thôi. Nếu các bạn muốn học thêm tiếng anh, tiến bộ tiếng anh nhanh trong thời gian ngắn tham gia ngay lớp 1:1 cùng Insprirdo nhé, liên hệ ngay qua 0943 556 128 hoặc info@inspirdoedu.com

Ý kiến bạn đọc