Học bổng Trung Quốc

DANH SÁCH HỌC BỔNG

Quốc gia Học bổng Bậc học Trường Giá trị Đăng ký
China Du học Trung Quốc - Học bổng Đại học có trợ cấp hàng tháng, Đại học Quảng Tây còn duy nhất 4 suất cho năm học 2021 Đại học Du học Trung Quốc – Đại học Quảng Tây
2,000 RMB/tháng
XEM CHI TIẾT >>>
China Săn học bổng Khổng Tử du học Trung Quốc kỳ tháng 3/2021 Đại học Chi phí du học Trung Quốc tại đại học Nông Lâm Chiết Giang – Ngôi trường đẹp nhất Trung Quốc 2020 – 2021
100%
XEM CHI TIẾT >>>
China Cập nhật Học bổng 100% 01 năm học tiếng Trung Quốc kỳ nhập học tháng 9/2020 Đại học Du học Trung Quốc: Trường đại học Chiết Giang
100%
XEM CHI TIẾT >>>
China Học bổng 100% 1 năm học tiếng từ Học Viện Truyền Thông Chiết Giang, Trung Quốc Đại học Du học Trung Quốc – Học viện Truyền thông Chiết Giang (ZJIC)
100% học phí + miễn phí kí túc xá
XEM CHI TIẾT >>>
China Học bổng toàn phần từ Đại học Vân Nam (YNU) Đại học Du học Trung Quốc - Đại học Vân Nam (YNU)
100% học phí + ký túc xá
XEM CHI TIẾT >>>
China Du học Trung Quốc với học bổng toàn phần và bán phần 2020 Đại học Du học Trung Quốc trường Đại học Bắc Kinh
50 - 100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
China Học bổng 100% học phí 01 năm học tiếng Trung năm 2020 Đại học Du học Trung Quốc: Đại học Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây - điểm đến lý tưởng cho nền giáo dục hiện đại
100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
China Học bổng miễn phí 1 năm học tiếng Trung từ trường đại học Hà Nam Đại học Du học Trung Quốc - trường đại học Hà Nam
1 năm học tiếng Trung
XEM CHI TIẾT >>>
China Học bổng 100% đại học dược Trung Quốc kỳ nhập học tháng 9/2019 Đại học Du học Trung Quốc - Trường đại học dược Trung Quốc
100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
China Học bổng 100% từ trường đại học dân tộc Quý Châu Đại học Du học Trung Quốc - Trường đại học dân tộc Quý Châu
100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
China Học bổng 100% từ học viện công nghệ Diêm Thành Đại học Du học Trung Quốc - Học viện công nghệ Diêm Thành
100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>