Học bổng Ba Lan

DANH SÁCH HỌC BỔNG

Quốc gia Học bổng Bậc học Trường Giá trị Đăng ký
Poland Du học Ba Lan 2021-2022 – Cơ hội nhận học bổng lên đến 20% học phí từ Đại học Vistula Đại học Du học Ba Lan – Trường Đại học Vistula
20% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Poland Du học Ba Lan – Cập nhật học bổng từ Đại học Vistula 2020-2021 Đại học Du học Ba Lan – Trường Đại học Vistula
XEM CHI TIẾT >>>
Poland Du học Ba Lan – Cập nhật học bổng từ Đại học Collegium Civitas dành cho sinh viên theo học tại trường Đại học Du học Ba Lan – Đại học Collegium Civitas
XEM CHI TIẾT >>>
Poland Du học Ba Lan – Học bổng từ Đại học Collegium Civitas Đại học Du học Ba Lan – Đại học Collegium Civitas
10 - 15% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Poland Du học Ba Lan – Học bổng Ulam 2019 trị giá lên đến 10,000 PLN Đại học Du học Ba Lan – Trường Đại học Warsaw
10,000 PLN
XEM CHI TIẾT >>>
Poland Du học Ba Lan – Học bổng Tiến sỹ CNBCh 2019 Đại học Du học Ba Lan – Trường Đại học Warsaw
5,000 PLN
XEM CHI TIẾT >>>
Poland Du học Ba Lan – Học bổng Lukasiewics 2020 Đại học Du học Ba Lan – Trường Đại học Warsaw
XEM CHI TIẾT >>>
Poland Du học Ba Lan – Học bổng Chính phủ Ba Lan 2020 Đại học Du học Ba Lan – Trường Đại học Warsaw
XEM CHI TIẾT >>>
Poland Học bổng 20% học phí kỳ nhập học mùa xuân 2020 tại trường Vistula Ba Lan Đại học Du học Ba Lan – Trường Đại học Vistula
20% học phí
XEM CHI TIẾT >>>