Học bổng Úc

DANH SÁCH HỌC BỔNG

Quốc gia Học bổng Bậc học Trường Giá trị Đăng ký
Australia Du học Úc – Nhanh tay nắm bắt cơ hội sở hữu suất học bổng lên đến 100% học phí từ Đại học La trobe Đại học Du học Úc – Trường đại học Newcastle – Top 10 trường chất lượng nhất tại Úc
Lên đến 100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng lên đến 25% học phí cho năm đầu tiên dành riêng cho học sinh Việt Nam từ Chính quyền bang Tasmania và Tas TAFE Cao đẳng Du học Úc – Trường Cao đẳng và Hướng nghiệp Tas TAFE
25% học phí năm đầu tiên
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc với nhiều học bổng hấp dẫn từ Đại học Western Sydney Đại học Du học Úc tại Đại học Western Sydney với học bổng lên đến 50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng lên tới 100% học phí từ Đại học Công nghệ Sydney (UTS) Đại học Du học Úc – Đại học Công nghệ Sydney (UTS) – TOP 1% Đại học hàng đầu thế giới
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng dành riêng cho sinh viên Việt Nam năm học 2020/2021 từ Đại học La Trobe Đại học Du học Úc – Đại học La Trobe
15 - 25% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Học bổng du học Úc lên đến 5000 AUD từ Học viện công nghệ kỹ thuật (EIT) kỳ khai giảng 7/2020 Đại học Du học Úc – Viện Công nghệ Kỹ thuật (EIT)
5,000 AUD
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng 15,000 AUD từ trường TAFE Queensland Đại học Du học Úc - Trường Đại học Griffith - TOP 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
15,000 AUD
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng lên đến 20% học phí từ Đại học Edith Cowan Đại học Du học Úc – Đại học Edith Cowan
Lên đến 20% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng lên đến 25% học phí từ Đại học Canberra Đại học Du học Úc – Đại học Canberra
Lên đến 25% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Học bổng 5,000 AUD trường Southern Cross University Đại học Du học Úc – Trường Đại học Southern Cross University
Lên đến 5,000 AUD
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Cùng săn học bổng lên đến 12,000 AUD từ trường đại học Mudorch Đại học Du học Úc – Trường Đại học Murdoch
Lên đến 12,000 AUD
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc - Học bổng lên đến 50% học phí của Đại học Wollongong Đại học Du học Úc – Trường Đại học Wollongong
Lên đến 50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc cùng trường đại học Griffith để có cơ hội lấy học bổng lên đến 50% học phí! Đại học Du học Úc - Trường Đại học Griffith - TOP 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
Lên đến 50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Học bổng lên đến 7,500 AUD từ trường Western Sydney University – TOP 2% các trường đại học hàng đầu thế giới Đại học Du học Úc tại Đại học Western Sydney với học bổng lên đến 50% học phí
Lên đến 7,500 AUD
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng 5,000 AUD đến 100% từ trường Western Sydney Đại học Du học Úc tại Đại học Western Sydney với học bổng lên đến 50% học phí
5,000 AUD đến 100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc - Gần 200 suất Học bổng từ Đại học Monash có giá trị lên đến 100% Đại học Du học Úc tại Đại học Monash – TOP 1% các trường đại học hàng đầu thế giới cùng học bổng 10% – 100%
100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng trường Đại học Deakin từ 10,000 AUD – 100% học phí Đại học Du học Úc tại Đại học Deakin cùng học bổng 100%
10,000 AUD - 100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>