Học bổng Úc

DANH SÁCH HỌC BỔNG

Quốc gia Học bổng Bậc học Trường Giá trị Đăng ký
Australia Du học Úc 2024 – Cập nhật học bổng dành cho du học sinh quốc tế từ Đại học Victoria Đại học Du học Úc – Đại học Victoria
30% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2024 – Học bổng lên đến 100% học phí từ Đại học Sydney Đại học Chi phí du học Úc tại đại học Sydney 2020 – 2021
100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2024 – Cập nhật học bổng lên đến 48,000 AUD từ Đại học Newcastle Đại học Du học Úc – Trường đại học Newcastle – Top 10 trường chất lượng nhất tại Úc
48,000 AUD
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2024 – Cập nhật học bổng hấp dẫn từ Đại học và Cao đẳng La Trobe kỳ nhập học tháng 7/2024 Đại học Du học Úc – Đại học La Trobe
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2024 – Học bổng lên đến 50% học phí từ Đại học Wollongong Đại học Du học Úc – Trường Đại học Wollongong
50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2024 – Cập nhật học bổng hấp dẫn từ Đại học Bond và Đại học Công nghệ Sydney Đại học Du học Úc – Đại học Công nghệ Sydney (UTS) – TOP 1% Đại học hàng đầu thế giới
50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2024 – Cập nhật học bổng lên đến 30% học phí từ Đại học James Cook Đại học Du học Úc tại Đại học James Cook Top 2% các đại học hàng đầu thế giới
30% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2024 – Cập nhật học bổng từ các đại học uy tín tại bang New South Wales Đại học Du học Úc – Đại học New South Wales – Top 1% đại học hàng đầu thế giới
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2024 – Học bổng lên đến 30% học phí từ Đại học Victoria Đại học Du học Úc – Đại học Victoria
30% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2024 – Cập nhật các học bổng mới nhất từ Đại học La Trobe Đại học Du học Úc – Đại học La Trobe
50-100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2024 – Cập nhật học bổng hấp dẫn từ các đại học Úc Đại học Chi phí du học Úc tại đại học Sydney 2020 – 2021
50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2024 – Cập nhật học bổng hấp dẫn từ Đại học Macquarie Đại học Chi phí du học Úc tại Đại học Macquarie – TOP 200 trường tốt nhất thế giới năm 2020 – 2021
50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2024 – Học bổng hấp dẫn từ Đại học Federation dành cho sinh viên quốc tế Đại học Du học Úc – Đại học Federation – BALLARAT – Top 1 bang Victoria về Chất lượng giảng dạy
20% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2024 – Học bổng bậc Cử nhân và Thạc sỹ từ Đại học Tây Sydney Đại học Du học Úc tại Đại học Western Sydney với học bổng lên đến 50% học phí
50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2024 – Học bổng lên đến 20% học phí từ Đại học Newcastle Đại học Du học Úc – Trường đại học Newcastle – Top 10 trường chất lượng nhất tại Úc
20% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2024 – Học bổng hấp dẫn lên đến 25% học phí từ Đại học Queensland Đại học Chi phí du học Úc 2021 tại Đại học Queensland – TOP 1% đại học hàng đầu thế giới
25% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2024 – Học bổng khóa tiếng Anh và Dự bị Đại học từ Đại học RMIT Đại học Chi phí du học Úc 2020 – 2021 tại đại học RMIT – TOP 20 đại học trẻ thế giới
30% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2024 – Cập nhật học bổng lên đến 50% học phí từ các trường đại học Úc Đại học Du học Úc tại Đại học Western Sydney với học bổng lên đến 50% học phí
50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2023 – Học bổng hấp dẫn lên đến 50% học phí từ Đại học Quốc gia Úc Đại học Du học Úc – Đại học Quốc gia Úc
50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2023 – Cập nhật học bổng từ Cao đẳng Đại học New South Wales Đại học Du học Úc – Đại học New South Wales – Top 1% đại học hàng đầu thế giới
15% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Cập nhật học bổng từ Đại học Tây Úc cho năm học 2024 Đại học Chi phí du học úc tại đại học Tây Úc (University of Western Australia) năm 2020 – 2021
XEM CHI TIẾT >>>