Học bổng Úc

DANH SÁCH HỌC BỔNG

Quốc gia Học bổng Bậc học Trường Giá trị Đăng ký
Australia Du học Úc 2023 – Học bổng hấp dẫn lên đến 50% học phí từ Đại học Quốc gia Úc Đại học Du học Úc – Đại học Quốc gia Úc
50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2023 – Cập nhật học bổng từ Cao đẳng Đại học New South Wales Đại học Du học Úc – Đại học New South Wales – Top 1% đại học hàng đầu thế giới
15% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Cập nhật học bổng từ Đại học Tây Úc cho năm học 2024 Đại học Chi phí du học úc tại đại học Tây Úc (University of Western Australia) năm 2020 – 2021
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Cập nhật học bổng từ James Cook University - Brisbane kỳ nhập học tháng 11/2023 và năm 2024 Đại học Du học Úc tại Đại học James Cook Top 2% các đại học hàng đầu thế giới
25%
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Cập nhật gói học bổng lên đên 41,2 triệu AUD của bang Tây Úc dành cho sinh viên quốc tế Đại học Du học Úc – Đại học Curtin – Top 1% đại học hàng đầu thế giới
50,000AUD/suất
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc: Săn học bổng lên đến 50% học phí từ các trường vùng Regional kỳ tháng 10/2023 Đại học Du học Úc – Đại học Edith Cowan
50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Cập nhật học bổng trị giá 100% học phí cho kỳ tháng 10/2023 từ các trường đại học Úc Đại học Du học Úc – Đại học La Trobe
100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2023 – Cập nhật học bổng cho kì nhập học tháng 10/2023 và năm 2024 từ Đại học RMIT Đại học Chi phí du học Úc 2020 – 2021 tại đại học RMIT – TOP 20 đại học trẻ thế giới
25% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc: Tổng hợp học bổng từ các trường đại học Úc kỳ tháng 10/2023 Đại học Du học Úc – Đại học La Trobe
100%
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Học bổng hấp dẫn trị giá 10,000$ từ UNSW College – Con đường đến đại học UNSW Sydney Top 50 thế giới an toàn với chi phí tiết kiệm Đại học Du học Úc – Đại học New South Wales – Top 1% đại học hàng đầu thế giới
10,000AUD
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Học bổng hấp dẫn trị giá 10,000$ từ UNSW College – Con đường đến đại học UNSW Sydney Top 50 thế giới an toàn với chi phí tiết kiệm Đại học Du học Úc – Đại học New South Wales – Top 1% đại học hàng đầu thế giới
10,000AUD
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2023 – Học bổng hấp dẫn lên cho khóa tiếng Anh và khóa chính từ Đại học Tasmania Đại học Du học Úc – Trường đại học Tasmania (UTAS) –thuộc TOP 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
25-100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2023 – Cập nhật học bổng từ các trường đại học/cao đẳng Úc kì nhập học tháng 7, 9, 10, 11/2023 Đại học Du học Úc – Đại học Curtin – Top 1% đại học hàng đầu thế giới
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc: Săn học bổng 25% học phí từ đại học RMIT – Top 190 trường đại học hàng đầu thế giới Đại học Chi phí du học Úc 2020 – 2021 tại đại học RMIT – TOP 20 đại học trẻ thế giới
25% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc: Săn học bổng lên đến 12,000$/năm tại đại học Western Australia – Đại học Top 100 thế giới Đại học Chi phí du học úc tại đại học Tây Úc (University of Western Australia) năm 2020 – 2021
12,000$/năm
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Cập nhật học bổng đại học Newcastle – Top 200 trường đại học hàng đầu thế giới Đại học Du học Úc – Trường đại học Newcastle – Top 10 trường chất lượng nhất tại Úc
15,000AUD/năm
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2023 – Học bổng hấp dẫn lên đến 20% học phí từ Đại học RMIT Đại học Chi phí du học Úc 2020 – 2021 tại đại học RMIT – TOP 20 đại học trẻ thế giới
20% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Cập nhật học bổng chính phủ bang Tây Úc trị giá 50,000AUD/năm cho chương trình sau đại học Đại học Chi phí du học úc tại đại học Tây Úc (University of Western Australia) năm 2020 – 2021
50,000AUD/năm
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2023 – Học bổng hấp dẫn từ TAFE Nam Úc cho kì nhập học tháng 7/2023 Đại học Chi phí du học Úc tại đại học Nam Úc (South Australia) 2020 – 2021
45,000 AUD/năm
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Học bổng đại học James Cook Úc lên đến 25% - Học phí còn lại chỉ từ $14,700/ năm Đại học Du học Úc tại Đại học James Cook Top 2% các đại học hàng đầu thế giới
25% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc 2023 – Cập nhật học bổng hấp dẫn từ Đại học Tây Úc Đại học Du học Úc tại Đại học Western Sydney với học bổng lên đến 50% học phí
48,000 AUD
XEM CHI TIẾT >>>