Học bổng Úc

DANH SÁCH HỌC BỔNG

Quốc gia Học bổng Bậc học Trường Giá trị Đăng ký
Australia Du học Úc: Học bổng lên đến 500 triệu đồng tại trường Top đầu bang Tây Úc năm 2021 Đại học Du học Úc – Đại học Edith Cowan
500 triệu
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng lên đến 50% học phí từ Đại học Flinders – TOP 300 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2021 Đại học Chi phí du học Úc tại đại học Flinders 2020 - 2021
Lên đến 50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng lên tới 50% từ đại học công nghệ Queensland (QUT) – TOP 1% ngôi trường hàng đầu thế giới Đại học Chi phí du học Úc 2020 – 2021 tại đại học công nghệ Queensland (QUT)
Lên đến 50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Cơ hội săn học bổng hấp dẫn lên đến 140,000 AUD từ đại học Newcastle – TOP 200 trường hàng đầu thế giới Đại học Du học Úc – Trường đại học Newcastle – Top 10 trường chất lượng nhất tại Úc
Lên đến 140,000 AUD
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng lên đến 40,000 AUD từ đại học Sydney – TOP 1% đại học hàng đầu thế giới năm 2021 Đại học Chi phí du học Úc tại đại học Sydney 2020 – 2021
Lên đến 40,000 AUD
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng lên đến năm 50% học phí từ Đại học Wollongong – TOP 1% trường hàng đầu thế giới năm 2021 Đại học Du học Úc – Trường Đại học Wollongong
Lên đến 50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng lên đến 60,000 AUD từ đại học Macquarie – Thuộc TOP 1% trường hàng đầu thế giới năm 2021 Đại học Chi phí du học Úc tại Đại học Macquarie – TOP 200 trường tốt nhất thế giới năm 2020 – 2021
Lên đến 60,000 AUD
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Săn học bổng lên đến 100% học phí từ Đại học Deakin – TOP 1% trường hàng đầu thế giới Đại học Du học Úc tại Đại học Deakin cùng học bổng 100%
Lên đến 100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc: Săn học bổng trị giá 12,500AUD trường đại học Newcastle năm 2021 Đại học Du học Úc – Trường đại học Newcastle – Top 10 trường chất lượng nhất tại Úc
12,500SGD
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc: Cập nhật danh sách học bổng du học Úc kỳ tháng 2/2021 Đại học Du học Úc – Đại học La Trobe
100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng lên đến 45,000 AUD từ đại học Tây Úc (University of Western Australia) – TOP 100 trường hàng đầu thế giới Đại học Chi phí du học úc tại đại học Tây Úc (University of Western Australia) năm 2020 – 2021
Lên đến 45,000 AUD
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng lên đến 50% từ đại học Nam Úc – TOP 50 đại học trẻ hàng đầu thế giới Đại học Chi phí du học Úc tại đại học Nam Úc (South Australia) 2020 – 2021
Lên đến 50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng lên đến 25% học phí từ Đại học Canberra – TOP 10 đại học tốt nhất Úc năm 2020 - 2021 Đại học Du học Úc – Đại học Canberra
Lên đến 25% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Nhanh tay nắm bắt cơ hội sở hữu suất học bổng lên đến 100% học phí từ Đại học La trobe Đại học Du học Úc – Trường đại học Newcastle – Top 10 trường chất lượng nhất tại Úc
Lên đến 100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng lên đến 25% học phí cho năm đầu tiên dành riêng cho học sinh Việt Nam từ Chính quyền bang Tasmania và Tas TAFE Cao đẳng Du học Úc – Trường Cao đẳng và Hướng nghiệp Tas TAFE
25% học phí năm đầu tiên
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc với nhiều học bổng hấp dẫn từ Đại học Western Sydney Đại học Du học Úc tại Đại học Western Sydney với học bổng lên đến 50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng lên tới 100% học phí từ Đại học Công nghệ Sydney (UTS) Đại học Du học Úc – Đại học Công nghệ Sydney (UTS) – TOP 1% Đại học hàng đầu thế giới
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng dành riêng cho sinh viên Việt Nam năm học 2020/2021 từ Đại học La Trobe Đại học Du học Úc – Đại học La Trobe
15 - 25% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Học bổng du học Úc lên đến 5000 AUD từ Học viện công nghệ kỹ thuật (EIT) kỳ khai giảng 7/2020 Đại học Du học Úc – Viện Công nghệ Kỹ thuật (EIT)
5,000 AUD
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng 15,000 AUD từ trường TAFE Queensland Đại học Du học Úc - Trường Đại học Griffith - TOP 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
15,000 AUD
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng lên đến 20% học phí từ Đại học Edith Cowan Đại học Du học Úc – Đại học Edith Cowan
Lên đến 20% học phí
XEM CHI TIẾT >>>