Học bổng Úc

DANH SÁCH HỌC BỔNG

Quốc gia Học bổng Bậc học Trường Giá trị Đăng ký
Australia Du học Úc – Học bổng lên đến 20% học phí từ Đại học Edith Cowan Đại học Du học Úc – Đại học Edith Cowan
Lên đến 20% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng lên đến 25% học phí từ Đại học Canberra Đại học Du học Úc – Đại học Canberra
Lên đến 25% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Học bổng 5,000 AUD trường Southern Cross University Đại học Du học Úc – Trường Đại học Southern Cross University
Lên đến 5,000 AUD
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Cùng săn học bổng lên đến 12,000 AUD từ trường đại học Mudorch Đại học Du học Úc – Trường Đại học Murdoch
Lên đến 12,000 AUD
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc - Học bổng lên đến 50% học phí của Đại học Wollongong Đại học Du học Úc – Trường Đại học Wollongong
Lên đến 50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc cùng trường đại học Griffith để có cơ hội lấy học bổng lên đến 50% học phí! Đại học Du học Úc - Trường Đại học Griffith - TOP 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
Lên đến 50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Học bổng lên đến 7,500 AUD từ trường Western Sydney University – TOP 2% các trường đại học hàng đầu thế giới Đại học Du học Úc tại Đại học Western Sydney với học bổng lên đến 50% học phí
Lên đến 7,500 AUD
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng 5,000 AUD đến 100% từ trường Western Sydney Đại học Du học Úc tại Đại học Western Sydney với học bổng lên đến 50% học phí
5,000 AUD đến 100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc - Gần 200 suất Học bổng từ Đại học Monash có giá trị lên đến 100% Đại học Du học Úc tại Đại học Monash – TOP 1% các trường đại học hàng đầu thế giới cùng học bổng 10% – 100%
100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Australia Du học Úc – Học bổng trường Đại học Deakin từ 10,000 AUD – 100% học phí Đại học Du học Úc tại Đại học Deakin cùng học bổng 100%
10,000 AUD - 100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>