Học bổng Hà Lan

DANH SÁCH HỌC BỔNG

Quốc gia Học bổng Bậc học Trường Giá trị Đăng ký
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng Holland Scholarship lên đến 15,000 euro từ đại học Erasmus Rotterdam – TOP 100 đại học hàng đầu thế giới Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học Erasmus Rotterdam
Lên đến 15,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 100% học phí từ Đại học Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) năm 2021 Đại học Du học Hà Lan – Đại học Nghiên Cứu Vrije Amsterdam (VU)
Lên đến 100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan cùng Đại học Leiden – Cơ hội săn học bổng HOT lên đến 15,000 euro cho kỳ tháng 2 năm 2021 Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học Leiden
Lên đến 15,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan cùng đại học KHUD Wittenborg – Nhanh tay săn học bổng kỳ tháng 2 năm 2021! Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học KHUD Wittenborg
Lên đến 5,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan - Học bổng kỳ tháng 2 năm 2021 của Đại học KHUD TIO có gì HOT? Đại học Du học Hà Lan – Đại học KHUD TIO
Lên đến 38,800 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Săn học bổng lên đến 12,500 euro cho kỳ tháng 2 năm 2021 từ đại học KHUD HAN – TOP trường hàng đầu khối ngành kỹ thuật Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học KHUD HAN
Lên đến 12,500 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng OTS 2020 lên đến 17,000 euro từ Đại học kinh doanh Nyenrode Đại học Chi phí du học Hà Lan - Đại học Nyenrode – Đại học kinh doanh hàng đầu của Xứ sở hoa Tulip
Lên đến 17,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 25% học phí từ Đại học Wageningen - TOP 2% các trường đại học hàng đầu thế giới Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học Wageningen
Lên đến 25% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 5,000 euro từ Đại học KHUD The Hague Đại học Du học Hà Lan – Đại học KHUD The Hague
Lên đến 5,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng OTS lên đến 26,000 euro từ Trường Quản lý Maastricht (MSM) 2020 Đại học Du học Hà Lan – Trường Quản lý Maastricht (MSM)
Lên đến 26,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng OTS lên đến 3,000 euro từ Đại học KHUD Hanze năm 2020 Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học khoa học ứng dụng Hanze (Hanze UAS)
Lên đến 3,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng OTS lên đến 1,300 euro từ Đại học KHUD Fontys năm 2020 Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học Khoa học ứng dụng Fontys
Lên đến 1,300 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 50% học phí từ trường Đại học KHUD TIO Đại học Du học Hà Lan – Đại học KHUD TIO
Lên đến 50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 25,000 euro từ Đại học Twente Đại học Du học Hà Lan – Đại học Nghiên Cứu Twente
Lên đến 25,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến gần 3,000 euro từ Đại học Radboud Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học RadBoud
Lên đến gần 3,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 50% học phí từ Đại học Amsterdam Đại học Du học Hà Lan - Trường Đại học Amsterdam (UvA)
Lên đến 50% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 100% học phí từ Đại học Groningen (RUG) Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học Groningen (UG)
Lên đến 100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 50% học phí từ Đại học Hotelschool The Hague (HTU) Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học KHUD Hotelschool The Hague (HTU)
Lên đến 5,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng 5,000 euro từ Đại học KHUD Utrecht (HU) Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học khoa học ứng dụng Utrecht (HU)
Lên đến 5,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 5,000 euro từ Đại học KHUD HZ Đại học Du học Hà Lan – Trường Đại học KHUD HZ
Lên đến 5,000 euro
XEM CHI TIẾT >>>
Netherlands Du học Hà Lan – Học bổng lên đến 100% học phí từ Đại học VU Amsterdam Đại học Du học Hà Lan – Đại học Nghiên Cứu Vrije Amsterdam (VU)
Lên đến 100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>