Học bổng New Zealand

DANH SÁCH HỌC BỔNG

Quốc gia Học bổng Bậc học Trường Giá trị Đăng ký
New Zealand Du học New Zealand – Học bổng lên đến 25,000NZD từ đại học Massey – Top 300 trường đào tạo hàng đầu thế giới Đại học Du học New Zealand Đại học Massey
25,000NZD
XEM CHI TIẾT >>>
New Zealand Du học New Zealand 2023: Săn học bổng hấp dẫn lên đến 100% học phí Đại học Du học New Zealand Đại học Auckland.
100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
New Zealand Du học New Zealand: Săn học bổng lên đến 20,000$ từ đại học Auckland – Top 100 trường đại học hàng đầu thế giới Đại học Du học New Zealand Đại học Auckland.
20,000$NZD
XEM CHI TIẾT >>>
New Zealand Du học New Zealand 2022 – Học bổng hấp dẫn lên đến 10,000 NZD từ Đại học Auckland Đại học Du học New Zealand Đại học Auckland.
10,000 NZD
XEM CHI TIẾT >>>
New Zealand Du học New Zealand – Săn liền tay học bổng lên đến 100% học phí từ đại học Auckland – TOP 100 đại học hàng đầu thế giới Đại học Du học New Zealand Đại học Auckland.
Lên đến 100% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
New Zealand Du học New Zealand 2021 – Học bổng lên đến 10,000 NZD từ đại học Lincoln - TOP 12 trường đại học quy mô nhỏ tốt nhất thế giới Đại học Du học Newzealand trường Đại học Lincoln
Lên đến 10,000 NZD
XEM CHI TIẾT >>>
New Zealand Du học New Zealand – Học bổng lên tới 153 triệu từ đại học Auckland – TOP 100 đại học xuất sắc nhất thế giới 2020 - 2021 Đại học Du học New Zealand Đại học Auckland.
Lên đến 153 triệu
XEM CHI TIẾT >>>
New Zealand Du học New Zealand: Học bổng lên đến 27,000NZD từ trường đại học Otago Đại học Du Học Newzealand Trường Đại Học Otago
27,000NZD
XEM CHI TIẾT >>>
New Zealand Du học New Zealand: Học bổng trị giá 7,500NZD từ trường đại học công nghệ Auckland Đại học Du học Newzealand trường Đại học Công Nghệ Auckland
7,500NZD
XEM CHI TIẾT >>>
New Zealand Du học New Zealand – Học bổng lên đến 20,000 NZD từ Đại học Massey năm học 2020 Đại học Du học New Zealand Đại học Massey
Lên đến 20,000 NZD
XEM CHI TIẾT >>>
New Zealand Săn học bổng lên đến 20,000$NZ từ đại học Canterbury – Top 250 Trường Đại học tốt nhất thế giới Đại học Du học Newzealand Trường Đại Học Canterbury
Lên đến 20,000 NZ
XEM CHI TIẾT >>>
New Zealand Học bổng lên đến 10,000$NZ từ Đại học Auckland – Top 100 trường đại học tốt nhất thế giới Đại học Du học New Zealand Đại học Auckland.
Lên đến 10,000 NZ
XEM CHI TIẾT >>>
New Zealand Du học New Zealand: Học bổng lên đến 20,000$ từ Đại học Victoria Wellington Đại học Du học Newzealand Trường đại học Victoria Wellington
Lên đến 20,000 NZ
XEM CHI TIẾT >>>
New Zealand Du học New Zealand – Rinh học bổng 20,000$NZ từ Đại học Massey – Trường có tỉ lệ việc làm cao nhất Đại học Du học New Zealand Đại học Massey
Lên đến 20,000 NZ
XEM CHI TIẾT >>>
New Zealand Du học New Zealand – Học bổng lên đến 7,500 NZ từ Đại học Otago- Trường Top 2 tại New Zealand Đại học Du Học Newzealand Trường Đại Học Otago
Lên đến 7,500 NZ
XEM CHI TIẾT >>>
New Zealand Học bổng lên đến 5,400 NZ từ Đại học Lincoln – trường đại học có lịch sử lâu đời nhất tại New Zealand Đại học Du học Newzealand trường Đại học Lincoln
Lên đến 5,400 NZ
XEM CHI TIẾT >>>
New Zealand Săn học bổng lên đến 10,000NZ từ đại học Waikato – Top 50 trường đại học tốt nhất thế giới Đại học Du học New Zealand Đại học Waikato
Lên đến 10,000 NZ
XEM CHI TIẾT >>>
New Zealand HỌC BỔNG 20% TẠI SIT – NEW ZEALAND Đại học Du học Newzealand - Học viện kỹ thuật công nghệ miền nam SIT
20% học phí
XEM CHI TIẾT >>>
New Zealand Du học New Zealand – Học bổng 5.000 - 20.000$NZ từ đại học Victoria Wellington Đại học Du học Newzealand Trường đại học Victoria Wellington
5.000 - 20.000$NZ
XEM CHI TIẾT >>>
New Zealand Học bổng 5,000 – 20,000 USD từ trường đại học Canterbury Đại học Du học Newzealand Trường Đại Học Canterbury
5,000 USD – 20,000 USD
XEM CHI TIẾT >>>
New Zealand Du học New Zealand - Học bổng trường đại học Waikato Đại học Du học New Zealand Đại học Waikato
5,000 $NZ - 10,000$NZ
XEM CHI TIẾT >>>